Kennismaken met Simone van Bennekom

3 Minuten Geschreven door Wesley
hero-home

Kennismaken met… is een serie waarin we beleid en cultuurmakers in Arnhem opzoeken. Arnhem kent veel mensen die zich op hun manier inzetten om onze stad een mooiere plek te maken. Wij zoeken ze op en vragen ze, waar komt die drive vandaan?  Deze editie spreken we met: Simone van Bennekom, de nieuwe kwartiermaker van de Arnhemse creatieve sector.

Ook al is Simone pas 35 jaar, ze heeft al een hele carrière opgebouwd. Oorspronkelijk uit de regio maar al vroeg voor de toneelschool naar Amsterdam verhuisd. Daar leerde ze de creatieve sector kennen. Met die kennis is ze daarna economie in Rotterdam gaan studeren. Simone: ‘In de UK zou ik een Cultural Economist zijn, hier in Nederland bestaat dit niet dus ben ik ‘gewoon’ een bedrijfseconoom. Met mijn werk kijk ik naar creativiteit door een economische bril.’  

Simone klein

                                                                                                                  Photo by: Katja Diroen

Dit doet Simone niet alleen voor haar plezier. Zo werkt ze voor CreativeNL, onderdeel van een van de door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen Topsectoren. Hier helpt ze de Nederlandse creatieve sector te internationaliseren. Ook is ze projectleider aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ze ondernemerschapsaanbod voor AHK voor studenten en alumni helpt ontwikkelen. Dit doet ze met haar eigen bedrijf, Soft Power Company, waarmee ze economie en creativiteit met elkaar verbindt. Maar ondanks haar drukke leven in de randstad wist ze: ‘Ik wilde altijd weer terug naar het oosten’. En dan is er natuurlijk maar een plek waar je als creatief persoon naartoe wilt 

Simone: ‘Arnhem heeft echt creativiteit in het DNA zitten, maar ik zie dat landelijk nergens terug’. ‘Het is er allemaal, we kunnen er alleen net iets meer trots op zijn en van ons laten horen’. Simone is nu druk bezig alle Arnhemse creatievelingen bij elkaar te brengen. ‘De creatieve industrie is erg versnipperd’. Dat komt deels ook omdat er zoveel sectoren onder vallen, denk aan (mode)ontwerpers, architecten, gamers, muziek, film, podiumkunsten en nog wel veel meer. Simone gaat verder: ‘We hebben allemaal dezelfde behoefte, aan mij de taak om die samenhorig over te brengen aan de industrie zelf’. En daar is Simone onder andere druk mee in haar nieuwe rol als kwartiermaker bij Creatief Arnhem.  

creatief klein

Naast het samenbrengen van Creatief Arnhem, is ze ook druk bezig met het opzetten van een meerjarenprogramma en de vele kansen die ze voor de sector ziet. Simone: ‘De creatieve sector wordt vaak pas op het laatst benaderd, om iets op te leuken, terwijl de creatieve sector eerder waarde kan toevoegen aan innovatie en deze kan helpen versnellen’, ‘We staan als stad voor grote maatschappelijke uitdagingen en denk nou eens eerder aan de creatieve in het toevoegen van ontwerpkracht in het proces, in plaats van wow wat een mooie stoel. De menselijke maat toevoegen aan al die bizarre technologische ontwikkelingen, die we als normale mensen niet meer kunnen snappen, dat is wat we toevoegen. Dit moeten we op alle niveaus en verschillende projecten doen.’ Het belang van de creatieve sector hier in, werd ondanks ook aangehaald in het plan van Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media waarin ze stelt: ‘denkkracht van makers en creativiteit beter benutten bij grote maatschappelijke vraagstukken’. 

En vooral in de energiesector (wat ook in het DNA van Arnhem zit) ziet Simone kansen.  Simone: ‘Daarom is het eerste programma dat we vanuit Creatief Arnhem opzetten meer verbinding leggen met de energiesector. Dit zorgt aan de creatieve kant voor werk verbreding, waardoor ze meer toegang krijgen tot kwalitatieve, innovatieve opdrachten. En voor de energiesector betekent dit dat zij beter van deze creatieve denkkracht gebruik kunnen maken zodat hun eigen innovaties kunnen versnellen, waar vervolgens de stad van profiteert.’ ‘We creëren zo ook een vruchtbare bodem voor jong talent om in de regio te blijven en een mooi vestigingsklimaat voor anderen om naar Arnhem toe te komen.’  

Een hele uitdaging, maar een die Simone op het lijf geschreven is! Meer informatie over Creatief Arnhem vind je hier. 

Wil je hier meer over weten?

 

Related Voorbeelden uit de stad