Rosalie Apituley en Alliander: Ons energiegedrag in de toekomst: meer kwaliteit van leven?

1 Minuut
VCA_Musis-36

Deze reeks wordt mede mogelijk gemaakt door Creatief Arnhem.
Geschreven door: Nicole Beaujean
Beeld: Michele Giebing

Hoe kun je de denkkracht en ontwerpkracht van makers en ontwerpers inzetten bij het oplossen van grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatverandering? Hoe draagt de Arnhemse creatieve sector bij aan het versnellen van innovatie? Voor Arnhem, voor de regio, Nederland en de wereld? Maak in deze reeks kennis met Arnhemse pioniers die onze stad en de wereld mooier, gezonder en beter maken.

We staan voor een ingrijpende energietransitie, met alle structurele uitdagingen van dien: maakbaarheidsproblemen, ruimtetekorten en materiaalschaarste. Als we de transitie slim en creatief doormaken brengt die ook maatschappelijke voordelen met zich mee. Meer kwaliteit van leven bijvoorbeeld, minder eenzaamheid en een betere relatie met onze natuurlijke omgeving.
Pallas Agterberg, Challenge Officer strategie en innovatie bij Alliander: “De overstap naar energie uit wind en zon stelt ons ook voor filosofische vragen. Welke keuzes hebben we gemaakt omdat het gas gratis uit de grond kwam? En welke keuzes maken we, nu stroom niks kost als het hard waait, maar heel duur is als er geen zon en wind is?  Sinds de industriële revolutie leek energie niet op te kunnen. Maar het is niet meer vanzelfsprekend dat we overal alles kunnen doen wat we willen.
Als we ons energiegedrag niet veranderen, moeten we een heel duur netwerk aanleggen. Vergelijk het met een snelweg. We leggen nu een elektriciteitsnetwerk aan, zodat we er op ieder moment allemaal tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Dat is heel duur. Dan kan beter als we er bewuster en anders mee omgaan. Bijvoorbeeld door stroom te verbruiken op het moment dat er veel energie wordt opgewekt.”

Meer plezier, meer begrip
“Technologische ontwikkelingen zijn in principe bedoeld om ons leven meer comfortabel en efficiënter te maken,” aldus zelfstandig ontwerper Rosalie Apituley. “Volgens technofilosoof Albert Borgmann onderschatten we vaak dat technologieën ons ook waarden ontnemen die samenhangen met bepaalde gewoontes. Zo kan het ons bijvoorbeeld meer plezier geven of meer begrip opleveren van de hoeveelheid energie die we gebruiken, als we er moeite voor moeten doen.
Vroeger hakten we een boom om en wisten vervolgens hoe lang we het hiermee warm konden stoken. Onze cv is natuurlijk veel efficiënter, maar hoeveel kuub gas we ermee op een avond verbruiken is volkomen abstract.”
Met haar werk brengt Rosalie deze frictie terug in onze omgang met apparaten om daarmee meer energiebewustzijn te creëren.

Kwaliteit van leven
“Veranderd energiegedrag vraagt om een andere maatschappij,” vervolgt Pallas Agterberg. “Een maatschappij waarin niet alles draait om efficiëntie en effectiviteit. Het gaat om de kwaliteit van onze leefwereld. Door kennis en energie rechtvaardig te verdelen ontstaat een meer sociale samenleving.
De 100 procent leveringszekerheid van energie heeft ons veel welvaart gebracht. Maar dit strookt niet met de cycli van het ecologisch systeem: dag en nacht, zomer en winter, opbouw en afbraak. Daarmee wordt de afstand tot natuurlijk gedrag steeds groter.
Misschien moeten we wel anders gaan werken, anders gaan leven. Ons weer meer door de seizoenen en het dag-/nachtritme laten leiden. Daarmee stappen we uit de ratrace en ontstaat er meer rust en aandacht. Voor onszelf en voor elkaar.”

VCA_Musis-6

Dit artikel is onderdeel van de reeks Arnhem x Creatief. Dit is een samenwerking van Citymarketing Arnhem en Creatief Arnhem.

Creatief Arnhem is de vertegenwoordiger van de creatieve sector in Arnhem. Ze maken zich hard voor de creatieve sector in de volle breedte. Ze behartigen de belangen en initiëren eigen projecten. Ze zijn te bereiken via dit mailadres: wij@creatiefarnhem.nl. Volgen kan op LinkedIn

Wil je hier meer over weten?

 

Related Voorbeelden uit de stad