Aan de slag met de promotie van Arnhem? Gebruik de toolkit!

1 Minuut Geschreven door Sabine
Rozet

Stel je wil wat over Arnhem op je website plaatsen, Arnhem in een folder aan potentiële werknemers laten zien of een presentatie geven waar Arnhem in voorkomt, wat zeg je dan? En wat laat je zien? Best lastig en zelfs in het opvragen van foto’s kan veel tijd zitten. Om je te helpen in de promotie van Arnhem hebben we de Arnhem toolkit ontwikkeld. In de toolkit vind je foto’s, video’s, teksten en logo’s die je allemaal vrij mag benutten ter promotie van de stad.

Teksten uit de toolkit mag je 1-op-1 benutten, maar dat hoeft niet. Je kunt ook een aantal zinnen uit een tekst halen die aansluiten bij jouw bedrijf of organisatie. Of je geeft je eigen draai aan een tekst. De bedoeling van de teksten is je te ondersteunen in het vertellen van het Arnhemse verhaal. En wat je daarin uit wil lichten, kan verschillen per gebruiker.

Toolkit

Teksten op thema
Om Arnhem op de thema’s energietransitie en duurzame mode sterker te profileren, hebben we voor deze onderwerpen aparte teksten gemaakt. Die kun je gebruiken om te vertellen wat er uniek is aan de manier waarop Arnhem werkt aan duurzame mode en de energietransitie. Daarin focussen we op het overkoepelende verhaal. Als organisatie of bedrijf kun je maatwerk toepassen en combineren met dat overkoepelende verhaal.

Het materiaal dat in de toolkit zit is voor een groot deel afkomstig van partners uit de stad en betrokken Arnhemmers die foto’s vrijgaven. De themateksten duurzame mode en energietransitie zijn geschreven door of in afstemming met doelgroep partners.

Gedeelde visie voor doorontwikkeling
We hebben als Stichting Citymarketing Arnhem nu een basis toolkit neergezet, maar de toolkit is continu in ontwikkeling. We blijven hem vullen met mooi (beeld)materiaal. Een gedeelde visie helpt in de doorontwikkeling en zorgt ervoor dat de toolkit materiaal bevat waar behoefte aan is.

De komende tijd wordt de toolkit verder aangevuld. Heb je zelf rechtenvrij materiaal dat in de toolkit mag? Neem dan contact op met sabine.van.kempen@citymarketingarnhem.nl.

Wil je hier meer over weten?

 

Related Tips en tools